Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Cambia în alb

Cambia poate fi emisă de trăgător, în mod deliberat, fără a cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de lege, urmând ca acestea să fie completate ulterior, cu excluderea intervenţiei trăgătorului, de către primitorul cambiei sau de un posesor succesiv al acesteia. O astfel de cambie este denumită cambie în alb. 

Această cambie nu trebuie confundată cu o cambie necompletată, deoarece în cazul cambiei în alb, necompletarea menţiunilor obligatorii este intenţionată, iar nu întâmplătoare. 

În consecință, poate fi lăsată în alb oricare dintre menţiunile obligatorii, cu excepţia semnăturii trăgătorului. Fără semnătura trăgătorului nu poate exista o obligaţie cambială.

Cambia în alb este completată, fie de primitorul ei, fie de posesorul succesiv al cambiei. Temeiul juridic al completării este dreptul de completare care se transmite dobânditorului odată cu remiterea titlului. Acest drept poate fi exercitat în limitele înţelegerii dintre trăgător şi primitorul cambiei. 

Înţelegerea de completare poate fi expresă ori tacită, în acest din urmă caz înţelegerea poate rezulta din celelalte menţiuni ale cambiei ori din cuprinsul raportului fundamental care a determinat emiterea cambiei. 

Cambia în alb poate fi completată oricând, însă înainte de prezentarea ei la plată. Dreptul de completare trebuie exercitat în termen de 3 ani de la data emiterii titlului. După expirarea acestui termen, posesorul cambiei decade din dreptul de completare.

Prin completarea titlului cu menţiunile lăsate în alb, cambia devine perfectă şi produce efectele unei cambii regulat emise. 

În consecinţă, conţinutul cambiei va fi cel care rezultă din înscris şi trăgătorul este obligat faţă de orice posesor al titlului, chiar dacă dreptul de completare nu s-a exercitat potrivit înţelegerii. 

Nerespectarea înţelegerii intervenite nu poate fi opusă posesorului decât în cazul când acesta a dobândit cambia cu rea- credinţă ori a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.