Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Consecinţele nerespectării condiţiilor de formă ale cambiei

În principiu, lipsa menţiunilor obligatorii din înscrisul cambial atrage nevalabilitatea cambiei, afară de cazurile arătate în alineatele următoare.

Prin excepție, pentru a salva valabilitatea titlului, legea reglementează anumite remedii.

Cambia fără arătarea scadenţei este socotită plătibilă la vedere. 

În lipsa unei menţiuni, locul arătat lângă numele trasului este socotit locul plăţii şi, în acelaşi timp, locul domiciliului trasului. Dacă în cambie sunt arătate mai multe locuri de plată, posesorul cambiei o poate prezenta pentru acceptare sau plată la oricare din aceste locuri.

Cambia care nu arată locul unde a fost emisă se socoteşte semnată în locul arătat lângă numele trăgătorului.

Pentru valabilitatea cambiei, completarea menţiunilor trebuie să fie realizată până în momentul valorificării drepturilor cambiale, adică până la scadenţa. La acest moment se fixează titularul drepturilor cambiale şi valabilitatea acestora. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.