Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Funcţiile cambiei

Cambia are trei funcţii: funcţia de instrument de schimb valutar, funcţia de instrument de credit şi funcţia de instrument de plată. 

  • Funcţia de instrument de schimb valutar

Cambia a apărut ca o necesitate impusă de nevoile existenţei unui instrument juridic prin care să se realizeze schimbul valutar. La origine era vorba de un schimb de monedă. Funcţia cambiei de instrument de schimb valutar are, în prezent, o valoare istorică. Ea ar mai putea prezenta interes în raporturile comerciale internaţionale.

  • Funcţia de instrument de credit

Principala funcţie a cambiei este aceea de instrument de credit. Deoarece suma de bani prevăzută în cambie nu trebuie achitată imediat, ci la un anumit termen, prin intermediul cambiei se acordă debitorului un credit pe intervalul de timp până la scadenţă.

Acordând un credit, beneficiarul va avea drept la dobândă, care este inclusă în suma menţionată în cambie.

Fiind beneficiarul cambiei, acesta nu este obligat să aştepte scadenţa. El poate procura suma de bani prin scontarea cambiei la banca specializată, primind suma prevăzută în cambie, mai puţin valoarea dobânzii până la scadenţă.

Beneficiarul cambiei poate să transmită cambia prin gir unui alt comerciant, pentru achitarea unei datorii. 

  • Funcţia de instrument de plată

Cambia are şi funcţia de instrument de plată. Această funcţie este asemănătoare funcţiei pe care o îndeplineşte moneda. Cambia prezintă însă avantajul că evită folosirea de numerar.

Având de achitat o datorie faţă de un creditor al său, beneficiarul unei cambii ar putea să sconteze cambia şi cu suma de bani obţinută să efectueze plata către creditor. Dar, în loc să sconteze cambia, beneficiarul poate să îşi achite datoria prin transmiterea cambiei, prin gir, către creditorul său (giratar). Acesta, la scadenţă, va obţine suma de bani înscrisă în cambie de la debitor (tras). 

Prin plata cambiei toate datoriile cambiale se sting, inclusiv datoria beneficiarului faţă de creditorul său.

Cambia poate fi folosită ca instrument de plată şi în alt mod. Un comerciant care are de plătit o sumă de bani poate trage o cambie asupra unui debitor al său (tras) în favoarea creditorului, pe care îl indică în calitate de beneficiar al cambiei. Datoria se stinge prin plata cambiei.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.