Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Transmiterea cambiei (girul)

Drepturile conferite prin cambie sunt susceptibile de a fi transmise altei persoane. Deoarece aceste drepturi sunt drepturi de creanţă, transmiterea lor se poate realiza prin cesiunea de creanţă reglementată de Codul civil. 

Acest mijloc de transmitere a creanţelor prezintă însă o anumită nesiguranţă pentru dobânditor, motiv pentru care este reglementat girul ca instrument juridic specific de transmitere a drepturilor cambiale.

Girul este un act juridic prin care posesorul cambiei, numit girant, transmite altei persoane, numită giratar, printr-o declaraţie scrisă şi semnată pe titlu şi prin predarea titlului, toate drepturile izvorând din titlul respectiv.

Prin gir, posesorul cambiei dă ordin trasului să plătească suma menţionată în titlu persoanei în favoarea căreia a transmis cambia.

Chiar dacă nu a fost expres trasă la ordin, cambia este transmisibilă prin gir.

Fiind un mijloc de transmitere a unor drepturi, girul este un act juridic accesoriu. Totodată, el presupune existenţa unei cambii valabile. 

Girul intervine înainte de scadenţă și trebuie să fie anterior protestului de neplată sau datei expirării termenului legal pentru dresarea acestui protest.

Girantul este persoana titulară a dreptului, legitimată în condiţiile legii şi care este posesoarea titlului. Primul girant este persoana indicată de către trăgător în calitate de beneficiar al cambiei. Cum giratarul poate la rându-i să transmită prin gir drepturile dobândite, ulterior, al doilea girant este primul giratar. Al treilea girant este al doilea giratar etc. Ultimul dobânditor, care este posesorul actual al titlului, trebuie să se legitimeze prin şirul neîntrerupt de giruri, în care fiecare girant să fie giratarul beneficiar al girului anterior.

Giratarul poate fi orice persoană, indiferent dacă este o persoană străină sau care este implicată în raportul cambial.

Girul are ia bază un raport juridic preexistent între girant şi giratar.

Între gir şi cesiune există importante deosebiri. Prin gir, giratarul dobândeşte un drept propriu şi autonom, fără să i se poată opune excepţiile care puteau fi opuse girantului. În cazul cesiunii, cesionarul dobândeşte drepturile pe care le-a avut cedentul şi deci excepţiile pe care debitorul le putea invoca cedentului pot fi opuse şi cesionarului.

Prin gir, girantul garantează plata de către obligatul principal (trasul) a sumei de bani faţă de giratar. În cesiunea de creanţă, cedentul garantează numai existenţa creanţei, iar nu şi solvabilitatea debitorului. 

Girul este trecut pe titlu, iar în cazul cesiunii este necesară notificarea către debitor sau acceptarea din partea acestuia.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.