Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Condiţiile de formă

Girul este valabil dacă îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de lege.

Girul complet, denumit şi girul plin, constă într-o declaraţie a girantului semnată de acesta, care cuprinde ordinul adresat debitorului principal, trasul, de a plăti persoanei indicate de girant suma de bani menţionată în cambie.

Girul trebuie să fie scris pe cambie şi să fie semnat de către girant.

Menţiunea privind girul figurează, de obicei, pe dosul titlului. Datorită acestui fapt, transmiterea cambiei prin gir este cunoscută şi sub numele de andosarea cambiei. 

Girul poate fi scris pe faţa cambiei, însă cu precizarea clară a naturii operaţiunii juridice, pentru a nu fi confundată cu un aval. 

Girul se exprimă printr-o formulă adecvată: „plătiţi lui (...)" ori „plătiţi la ordinul lui (...)". În cazul girului plin, această formulă trebuie să cuprindă numele şi prenumele, respectiv denumirea giratarului. Desemnarea giratarului se face după aceleaşi reguli ca şi indicarea beneficiarului.

Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este menţionat sau girantul a pus numai semnătura pe cambie.

Menţiunea cuprinzând girul trebuie însoţită de semnătura olografă a girantului. Semnătura trebuie să cuprindă elementele cerute de lege pentru orice semnătură cambială.

Nu se cere indicarea datei girului şi nici locul unde el s-a efectuat. Menţionarea datei girului prezintă interes însă pentru stabilirea capacităţii girantului şi pentru determinarea efectelor girului. Girul nedatat este prezumat a fi făcut înainte de expirarea termenului stabilit de lege pentru dresarea protestului. 

Transmiterea cambiei prin gir impune şi predarea titlului către giratar. Numai având posesiunea titlului, giratarul îşi va putea valorifica dreptul dobândit. Prin remiterea titlului, giratarul este pus la adăpost împotriva unei eventuale revocări a girului de către girant, prin ştergerea menţiunii din titlu.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.