Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Efectele girului

Girul are trei efecte: 

  • Efectul translativ al girului

Girul transmite toate drepturile izvorâte din cambie. Aceste drepturi sunt diferite.

Prin gir se transmit drepturile cambiale, adică acele drepturi specifice raportului cambial. Fac parte din această categorie: 

  • dreptul la suma de bani menţionată în cambie
  • dreptul de a prezenta cambia la acceptare, iar la scadenţă, de a o prezenta la plată
  • dreptul de a dresa protestul, în cazul refuzului de acceptare sau de plată
  • dreptul de a exercita acţiunile de regres, în condiţiile legii
  • dreptul de a transmite cambia altei persoane

Girul are ca efect şi transmiterea drepturilor accesorii, dacă în cambie se face menţiune privind constituirea unei ipoteci sau a unei garanţii reale mobiliare pentru garantarea plăţii sumei de bani prevăzute în cambie. 

Efectul translativ al girului are un caracter esenţial, iar girurile care nu produc acest efect sunt denumite giruri improprii.

  • Efectul de garanţie al girului

Girantul îşi asumă obligaţia de a garanta acceptarea şi plata cambiei de către tras. Aceasta înseamnă că dacă trasul va refuza acceptarea şi plata cambiei, girantul va fi ţinut personal să achite suma de bani prevăzută în titlu. 

Obligaţia de garanţie a girantului este faţă de toţi posesorii succesivi ai titlului. Girantul devine obligat de regres şi, în această calitate, el răspunde în solidar cu ceilalţi debitori ai cambiei.

Girantul poate ca, printr-o clauză inserată în girul său, să se exonereze de răspundere pentru acceptarea şi plata cambiei. Astfel, în cambie pot fi făcute menţiuni ca: „fără garanţie", „fără răspundere cambială", „fără regres" ori alte expresii echivalente.

  • Efectul de legitimare al girului

Giratarul este legitimat în calitate de creditor al sumei menţionate în titlu, astfel că este abilitat să exercite drepturile prevăzute în cambie.

Deţinătorul unei cambii este socotit posesor legitim al acesteia, dacă justifică dreptul său printr-o serie neîntreruptă de giruri, chiar dacă ultimul gir este în alb.

Posesorul cambiei este prezumat, până la proba contrară, ca titular al dreptului de creanţă şi proprietar al cambiei.

Dacă un gir în alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este socotit ca a dobîndit cambia prin efectul unui gir în alb, chiar și în situația în care o persoană a pierdut, prin orice împrejurare, posesiunea cambiei, semnatarul, respectiv noul posesor, nu este ţinut să predea cambia, afară de cazul când a dobândit-o cu rea-credinţă sau dacă a săvârşit o greşeală în dobândirea ei.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.