Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Girurile improprii

Girurile care nu produc efectele specifice ale girului, în special efectul transiativ, ori produc numai unele dintre aceste efecte sunt considerate giruri anormale sau improprii. 

Fac parte din această categorie: 

  • Girul cu clauza „nu la ordin"

Cambia este un titlu prin excelenţă girabil, însă prin înscrierea de către trăgător a clauzei „nu la ordin" sau o expresie echivalentă, titlul este transmisibil numai în forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţe de drept comun. 

Girul cu clauza „nu la ordin" produce efectele girului, cu restricţia că giratarul nu mai poate transmite cambia prin gir altei persoane.

  • Girul cu clauza „pentru procură"

Acest gir conferă giratarului calitatea de reprezentant al girantului pentru încasarea sumei menţionate în cambie. Nefiind decât un mandatar, giratarul dobândeşte numai puterea de exercitare a drepturilor cambiale. El nu poate transmite cambia prin gir altei persoane.

  • Girul cu clauza „în garanţie"

Cambia poate fi dată în garanţie pentru asigurarea unei creanţe pe care giratarul o are faţă de girant. Constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra cambiei se realizează prin inserarea în gir a clauzei „în garanţie", „valoare în garanţie" sau a unei expresii echivalente.

În temeiul acestei clauze, giratarul are dreptul să se despăgubească cu preferinţă din suma încasată în baza cambiei.

  • Girul cu clauza „fără garanţie"

Această clauză inserată în gir exonerează pe girant de răspunderea care îi revine pentru neacceptarea ori neplata cambiei de către tras. Un astfel de gir are numai un efect de legitimare a posesiunii titlului.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.