Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Autoritatea naţională de supraveghere

Pentru a asigura o protecţie eficientă a datelor, s-a impus înfiinţarea Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Aceasta controlează prelucrările de date cu caracter personal prin controale prealabile - verificarea ansamblului condiţiilor în care au loc prelucrările de date care sunt susceptibile să prezinte riscuri speciale – și investigaţii - controlul legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal.

Pentru respectarea legii şi protecţia persoanei vizate, în cazul în care constată încălcarea normelor legale, autoritatea de supraveghere poate dispune următoarele măsuri:

interzicerea efectuării unor prelucrări;

suspendarea provizorie a unora sau a tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

încetarea prelucrării datelor;

ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate;

intentarea unei acţiuni în justiţie pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate;

sesizarea organelor de urmărire penală.

Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru:

- omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă;

- prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal;

- neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate;

- refuzul de a furniza informaţii.

Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii contravenţiilor sus-menţionate, variază între 500 RON şi 50.000 RON.

Împotriva proceselor-verbale de constatare şi a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.