Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Noțiunea de date cu caracter personal

În conformitate cu articolul 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului, dreptul de protecţie împotriva colectării şi utilizării datelor cu caracter personal face parte din dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei. 

Conceptul de protecţie a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.

O persoană poate fi identificată în cazul în care se pot obţine informaţii suplimentare fără eforturi excesive, care permit identificarea persoanei vizate. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin date cu caracter personal se înţeleg acele informaţii care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, prenumele, cod numeric personal, adresa, telefon, imaginea, vocea, situaţia economico-financiară, profesia. 

Având în vedere necesitatea de a apăra şi respecta dreptul fundamental la viaţă intimă şi privată, protecţia datelor cu caracter personal constituie un domeniu deosebit de important.

Dreptul la protecţia datelor nu este un drept absolut. El trebuie echilibrat cu alte drepturi.

Există categorii speciale de date, aşa-numitele date sensibile, care necesită protecţie sporită şi, prin urmare, sunt supuse unui regim juridic special. 

Datele sunt anonimizate în cazul în care nu mai conţin niciun element de identificare; acestea sunt pseudonimizate în cazul în care elementele de identificare sunt codificate. 

Spre deosebire de datele anonimizate, datele pseudonimizate sunt date cu caracter personal.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.