Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Drept Contravențional

zgarie nori

Orice societate există pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în întregul lor, un sistem normativ ce reglementează raporturile sociale.

Toţi membrii societăţii sunt obligaţi să se conformeze normelor respective. În cazul în care ordinea de drept a fost încălcată, persoana în cauză este trasă la răspundere contravenţională, fiind obligată să suporte o sancţiune contravenţională.

Cadrul juridic general al contraventiilor îl reprezintă Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor. Aceasta cuprinde principiile generale de reglementare a contravenţiilor, organele competente să emită acte normative în care se stabilesc şi se sancţionează fapte contravenţionale, procedura constatării şi sancţionării faptelor contravenţionale, căile de atac, executarea sancţiunilor contravenţionale.

Contravenţia se constată printr-un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.

Puteţi formula plângere contravenţională împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în măsura în care situaţia de fapt reţinută de organul constatator ori interpretarea legii de către acesta asupra situaţiei de fapt stabilite, este eronată.

IONAS MIHAELA – Cabinet de Avocat vă ajută cu redacatarea şi susţinerea plângerilor contravenţionale, a căilor de atac împotriva hotărârilor date în primă instanţă în materia dreptului contravenţional, contestarea sancţiunilor complementare, fie odată cu procesul-verbal de constatare a contravenţiei, fie pe cale separată, în funcţie de actul normativ care le guvernează.

Există o multitudine de acte normative care stabilesc şi sancţionează contravenţii printre care amintim cu titlu exemplificativ:

   

  • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  • Lege nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  • O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

  • Lege nr. 296/2004 - Codul Consumului

  • Lege nr.21/1996 privind concurenţa

  • Lege nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

  • Lege nr. 53/2003 – Codul muncii

  • Lege nr. 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii

  • O.G. nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanţă

  • O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţă

  • Lege nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora

  • Lege nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

  • O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  • Lege nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii

  • Lege nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

  • Lege nr. 481/2004 privind protecţia civilă

  • Lege nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  • O.G. nr. 92/2003 – Codul de procedură fiscală

  • Lege nr. 571/2003 - Codul fiscal

  • O.G. nr. 17/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale

  • H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

  • Lege nr. 82/1991 a contabilităţii


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.