Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Prestarea unei activități în folosul comunității

barbat curatand drumul

Regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii este stabilit prin O.G. nr. 55/2002.

Activitatea în folosul comunităţii se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a drumurilor, păstrarea curăţeniei şi igienizarea localităţilor, desfăşurarea de activităţi în folosul căminelor pentru copii şi bătrâni, al orfelinatelor, creşelor, grădiniţelor, şcolilor, spitalelor şi al altor aşezăminte social-culturale.

Această sancţiune poate fi stabilită numai prin lege sau ordonanţe ale Guvernului, numai alternativ cu sancţiunea amenzii.

Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul de muncă ori, după caz, programul şcolar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore şi 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi.

În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autorităţile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activităţii contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore pe zi.

În ce priveşte aplicarea acestei sancţiuni, ea este în competenţa exclusivă a instanţei de judecată, nu şi a agentului constatator al contraventiei, ca în cazul avertismentului şi a amenzii contravenţionale. Această sancţiune se aplică numai persoanelor fizice, nu şi juridice.

Competenţa de judecată aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii.

În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut mai sus, instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Instanţa, apreciază asupra legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal şi pronunţă una din urmatoarele soluţii:

  • aplică sancţiunea amenzii.

  • aplică sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu consimţământul contravenientului, dacă apreciază că aplicarea amenzii contravenţionale nu este îndestulătoare ori contravenientul nu dispune de mijloace materiale şi financiare pentru plata acesteia.

  • anulează procesul – verbal.
    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.