Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omuluiDrept European

Cauza C‑212/13 Ryneš

„Trimitere preliminară – Directiva 95/46/CE – Protecția persoanelor fizice – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Noțiunea «exercitarea unor activități exclusiv personale sau domestice»”

Tipul şi obiectul: cerere de pronunţare a unor hotărâri preliminare privind interpretarea articolului 3 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, introdusă în faţa CJCE, în temeiul articolului 267 TFUE, de Nejvyšší správní soud (Curtea Administrativă Supremă) (Republica Cehă).

Situaţia de fapt:

Domnul Ryneš şi familia sa au făcut obiectul mai multor atacuri din partea unui necunoscut, şi, în plus, geamurile locuinţei acestora au fost sparte în mai multe rânduri. În urma acestor agresiuni, domnul Ryneă a instalat pe locuinţa sa de familie un sistem de supraveghere video care filma intrarea în această locuinţă, drumul public, precum şi intrarea în locuinţa situată vizavi.

În noaptea de 6 spre 7 octombrie 2007, un geam al locuinţei în discuţie a fost spart cu o aruncătură de praştie. Datorită înregistrărilor realizate de sistemul de supraveghere video, care au fost predate poliţiei, au putut fi identificaţi doi suspecţi împotriva cărora au fost iniţiate proceduri penale.

Unul dintre suspecţi a contestat totuşi caracterul legal al prelucrării datelor înregistrate de sistemul de supraveghere video al domnului Ryneš, în faţa Oficiului pentru protecţia datelor cu caracter personal, care a constatat că domnul Ryneš încălcase efectiv normele în materie de protecţia datelor cu caracter personal şi i-a aplicat o amendă. În acest sens, Oficiul a subliniat, printre altele, că datele suspectului fuseseră înregistrate fără acordul acestuia, pe când se afla pe drumul public, mai precis pe porţiunea de stradă situată în faţa locuinţei domnului Ryneš.

Sesizat în recurs cu litigiul dintre domnul Ryneš şi Oficiu, Nejvyăăi sprâvni soud (Curtea Administrativă Supremă, Republica Cehă) a solicitat Curţii de Justiţie să stabilească dacă înregistrarea realizată de domnul Ryneš în vederea protejării vieţii, a sănătăţii şi a proprietăţii (respectiv înregistrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care îi atacă locuinţa dinspre drumul public) constituie o prelucrare a datelor neacoperită de directivă, pentru motivul că această înregistrare este efectuată de o persoană fizică în cursul unei activităţi exclusiv personale sau domestice.

 

Motivarea instanţei comunitare:

 

În hotărârea pronunţată, Curtea a amintit, în primul rând, că noţiunea „date cu caracter personal", în sensul directivei, include orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice. În consecinţă, imaginea unei persoane înregistrată de o cameră video constituie o dată cu caracter personal, întrucât permite identificarea persoanei vizate. 

De asemenea, supravegherea video care cuprinde înregistrarea şi stocarea unor date cu caracter personal intră în domeniul de aplicare al directivei, întrucât constituie o prelucrare automată a acestor date.

În al doilea rând, Curtea constată că excluderea prevăzută de directivă în legătură cu prelucrarea datelor efectuată de o persoană fizică în cursul unor activităţi exclusiv personale sau domestice trebuie interpretată în mod strict. Astfel, o supraveghere video care se extinde la spaţiul public şi care, în consecinţă, este îndreptată în afara sferei private a persoanei care efectuează prelucrarea datelor, aceasta nu poate fi considerată drept o activitate exclusiv „personală sau domestică".

În acelaşi timp, în aplicarea directivei, instanţa naţională trebuie să ţină seama că dispoziţiile acesteia permit să se evalueze interesul legitim al operatorului de a-şi proteja proprietatea, sănătatea şi viaţa, precum şi pe cele ale familiei sale.

Mai concret, în primul rând, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi efectuată fără acordul persoanei vizate, în special când această prelucrare este necesară pentru realizarea interesului legitim al operatorului. În al doilea rând, informarea unei persoane cu privire la prelucrarea datelor sale nu este necesară, în cazul în care această informare se dovedeşte a fi imposibilă sau implică eforturi disproporţionate. În al treilea rând, statele membre pot restrânge domeniul obligaţiilor şi drepturilor prevăzute de directivă, dacă o astfel de restricţie este necesară pentru a salvgarda prevenirea, investigarea, detectarea şi urmărirea infracţiunilor penale sau protecţia drepturilor şi libertăţilor altor persoane.

Soluţia instanţei comunitare:

Articolul 3 alineatul (2) a doua liniuță din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul că operarea unui sistem de supraveghere video care determină o înregistrare video a unor persoane stocată pe un echipament de înregistrare în mod continuu, cum ar fi un hard disk, instalat de o persoană fizică în locuința sa de familie în vederea protejării proprietății, a sănătății și a vieții proprietarilor locuinței, acest sistem supraveghind de asemenea un spațiu public, nu constituie o prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în cursul unei activități exclusiv personale sau domestice în sensul acestei dispoziții.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.