Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omuluiDrept European

Comunicarea cu petiționarii

După înregistrare, o plângere poate fi analizată în continuare în colaborare cu statul membru în cauză. Comisia îl va informa în scris în acest sens pe petiționar.

În cazul în care, ulterior, se lansează o procedură în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pe baza unei plângeri, Comisia îi va contacta pe petiționari și îi va informa în scris cu privire la fiecare etapă procedurală (punere în întârziere, aviz motivat, sesizare a Curții sau închiderea cazului).

În cazul în care sunt introduse mai multe plângeri cu același obiect, trimiterea de scrisori individuale poate fi înlocuită prin publicarea unui anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene și pe serverul Europa al Uniunii Europene.

În orice moment pe durata procedurii, petiționarii pot solicita să li se acorde posibilitatea de a explica sau de a clarifica motivele plângerii în fața Comisiei, la fața locului și pe propria

cheltuială.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.