Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omuluiDrept European

Confirmare de primire

Comisia trebuie să emită o confirmare de primire pentru toate plângerile în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la recepționarea acestora. Această confirmare trebuie să precizeze numărul de înregistrare, care trebuie menționat în orice corespondență ulterioară.

În cazul în care sunt introduse mai multe plângeri cu același subiect, trimiterea de confirmări individuale poate fi înlocuită prin publicarea unui anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe serverul Europa al Uniunii Europene.

În cazul în care Comisia decide să nu înregistreze corespondența în aplicație, aceasta notifică autorul în acest sens printr-o scrisoare obișnuită care prezintă unul sau mai multe motive dintre cele enumerate la al doilea paragraf de la punctul 3.

Într-un astfel de caz, Comisia îl va informa pe petiționar cu privire la toate formele alternative de acțiune posibile, cum ar fi recurgerea la instanțele naționale, la ombudsmanul european, la avocatul poporului la nivel național sau la orice alte proceduri de plângere naționale sau internaționale.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.