Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omuluiDrept European

Metode de depunere a unei plângeri

Pentru a fi înregistrate în aplicație, plângerile trebuie să fie transmise în scris, prin poștă, fax sau email.

Pentru accelerarea tratării plângerilor, se recomandă să se utilizeze formularul standard de plângere, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibil, la cerere sau pe site-ul internet al Comisiei, pe serverul Uniunii Europene (EUROPA).

Formularul include o anexă în care sunt expuse principiile generale ale procedurii în onstatarea neîndeplinirii obligațiilor și subliniază că nicio constatare, din partea Curții de Justiție, a neîndeplinirii obligațiilor nu produce efecte asupra drepturilor petiționarilor. Prin respectiva anexă, petiționarii sunt invitați, de asemenea, să utilizeze acțiunile disponibile la nivel național.

Plângerile scrise cu privire la punerea în aplicare a dreptului Uniunii de către un stat membru pot fi transmise Secretariatului General al Comisiei prin poștă, la adresa „1049 Bruxelles, Belgia”, sau prin email, la adresa [email protected], ori pot fi depuse la unul din birourile Comisiei din statele membre.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.