Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omuluiDrept European

Rezultatul investigării plângerii

După investigarea plângerii, Comisia poate fie să emită un aviz privind deschiderea procedurii oficiale împotriva statului membru în cauză, fie să închidă cazul definitiv.

Comisia va decide, în limitele marjei sale de discreție, cu privire la deschiderea sau încheierea unei proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

Petiționarii vor fi informați în scris cu privire la decizia luată de Comisie în legătură cu plângerea lor și cu privire la orice decizii ulterioare ale Comisiei în materie.

În cazul în care sunt introduse mai multe plângeri cu același obiect, trimiterea de scrisori individuale poate fi înlocuită prin publicarea unui anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene și pe serverul Europa al Uniunii Europene.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.