Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre penală

Când prin hotărârea penală s-a dispus restituirea unor lucruri care se află în păstrarea sau la dispoziția instanței de executare, ele se restituie persoanelor în drept de către judecătorul delegat.

Dacă persoanele în drept nu se prezintă în termen de 6 luni de la încunoștiințare, atunci ele trec în proprietatea statului, urmând a fi valorificate. Judecătorul delegat consemnează aceste aspecte printr-o încheiere.

Dacă restituirea s-a dispus în timpul urmării penale, atunci ea se face de către procuror sau de organele de cercetare penală, în funcție de organul care a dispus măsura. 

Dacă bunurile se află în păstrarea organelor de cercetare, ele se vor restitui persoanelor în drept, după ce organul de cercetare va primi un extras din hotărârea de condamnare. Dacă persoanele în drept nu se prezintă în termen de 6 luni, atunci bunurile trec în proprietatea statului, urmând a fi valorificate.

Organul de cercetare penală consemnează aceste aspecte într-un proces-verbal.

Dacă un înscris este declarat fals în totalitate se face mențiune pe fiecare pagină a documentului că înscrisul este anulat, iar dacă este declarat fals doar parțial, atunci doar paginile false vor purta înscripția anulat. Aceste aspecte sunt realizate de către judecătorul delegat.

Înscrisul declarat fals se păstrează la dosarul cauzei, dacă aceasta este cu putință.

Dacă este necesar să se facă mențiune în scriptele unei instituții despre înscrisul fals, atunci se va trimite o copie de pe hotărâre acesteia. 

 

Dacă se constată existența unui interes legitim, instanța poate dispune eliberarea unei copii de pe înscris purtând mențiunea anulat sau dispune restituirea lui, dacă înscrisul este doar parțial falsificat.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.