Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Internarea medicală

Se face prin trimiterea de către judecător a unei copii a dispozitivului hotărârii prin care s-a dispus internarea medicală şi a expertizei medico-legale Direcţiei Sanitare din judeţul unde locuieşte persoana avizată.

După comunicarea, Direcţia Sanitară va desemna unitatea sanitară unde să se efectueze tratament medical având obligaţia de a realiza efectiv internarea medicală. În acest sens dacă persoana refuză internarea această măsura se va realiza cu sprijinul organelor de protecţie care au dreptul să pătrundă în orice loc unde persoana vizată se afla, fie că este locuinţa, fie că este sediul unei persoane juridice, chiar fără învoirea proprietarului locuinţei sau patronului.

Dacă persoana nu este găsită, Direcţia de Sănătate Judeţeană va întocmi un proces-verbal şi va sesiza organele de poliţie, acestea dând-o în urmărire generală şi în consemn la punctele de frontieră. Un exemplar al procesului-verbal va fi trimis şi instanţei de executare.

Dacă s-a efectuat internarea medicală, Direcţia Sanitară Judeţeană va încunoştiinţa despre aceasta instanţa de executare. În timpul internării medicale, unitatea sanitară unde se efectuează internarea va încunoştiinţa instanţa de executare, precum şi instanţa în a cărui rază se află dacă măsura mai este necesară sau nu, urmând ca instanţa investită să dispună.

Judecătorul delegat de la instanţa de executare va comunica judecătoriei unde îşi află sediul unitatea sanitară, data la care s-a făcut internarea pentru a-l avea în supraveghere. După primirea comunicării, judecătorul delegat de la judecătoria din a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară va verifica periodic, dar nu mai târziu de 12 luni dacă internarea medicală mai este sau nu necesară.

Pentru aceasta va dispune efectuarea unui expertize medico-legale pentru a stabili starea de sănătate a persoanei vizate, iar după primirea acesteia va sesiza judecătoria unde se află unitatea sanitară cu propunerea de menţinere, înlocuire sau încetare a măsurii.

Judecătoria, după ce a primit sesizarea poate asculta şi expertul care a întocmit expertiza medico-legală după care va da cuvântul procurorului, persoanelor avizate dacă aceasta este prezentă (prezenţa nu este obligatorie) şi a apărătorului ei a cărui prezenţă este obligatorie. Instanţa poate pronunţa fie să menţină internarea medical, fie să dispună încetarea acestei măsuri, fie să dispună înlocuirea ei cu obligarea la tratament medical.

Încetarea măsurii sau executarea ei poate fi cerută şi de persoana supusă acestei măsuri sau chiar de procuror situaţie în care realizarea expertizei medico-legal se va dispune de către instanţa.

Celelalte elemente privind instanţa de judecata şi procedura sunt identice cu cele precizate anterior. 

O copie de pe hotărârea definitivă indiferent de soluţia pronunţată se comunică şi instanţei de executare.

Dacă obligarea la tratament medical şi internarea medicală se dispun în mod provizoriu în cursul urmăririi penale sau al judecăţii punerea în executare a acestor măsuri se realizează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de instanţa de judecată care a luat această măsură.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.