Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligarea la tratament medical

Se dispune printr-o hotărâre. O copie de pe dispozitivul hotărârii şi de pe raportul de expertiză medico-legal se comunică Direcţiei Sanitare Judeţene din raza teritorială unde locuieşte persoana faţă de care s-a dispus măsura.

Direcţia Sanitară Judeţeană va comunica persoanei avizate unitatea sanitară unde va trebui să efectueze tratamentul medical, precum şi instanţei de executare.

Instanţa de executare va comunica persoanei în cauză că este obligată să se prezinte de îndată la unitatea sanitară aleasă de Direcţia Sanitară Judeţeană, atrăgându-i-se atenţia că în caz de nerespectare a acestei obligaţii se va dispune internarea medicală.

Dacă obligarea la tratament medical însoţeşte pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viată sau vizează o persoană deţinută în altă cauză sau arestată preventive, comunicarea copiei de pe hotărâre se va face administraţiei locului de deţinere.

Unitatea sanitară la care făptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului este obligat să comunice instanţei de executare sau instanţei din a cărei rază teritorială se află unitatea sanitară, următoarele 4 elemente:

dacă persoana s-a prezentat la tratament

dacă persoana se sustrage de la efectuarea tratamentului

dacă măsura nu este sau nu mai este necesară sau se indică urmarea altui tip de tratament;

dacă starea făptuitorului este atât de gravă încât se impune internarea medicală

În ultimele două cazuri, instanţa de executare sau instanţa din a cărei rază teritorială îşi are sediul unitatea sanitară dispune efectuarea unui raport medico-legal cu privire la starea de sănătate a persoanei în cauză. În acest caz persoana are dreptul să solicite să fie examinată şi de un medic de specialitate propus de ea care va alcătui anumite concluzii relative la starea de sănătate a făptuitorului, concluzii ce le va înainta instanţei. După primirea raportului medico-legal şi a concluziilor medicului de specialitate instanţa poate solicita exprimarea în faţa ei în şedinţă publică a opiniei expertului şi a medicului de specialitate.

Instanţa poate pronunţa fie încetarea măsurii obligării la tratament, fie dispune internarea medicală.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.