Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Executarea măsurii educative într-un centru de detenţie

Punerea în executare a acestei măsuri se face prin trimiterea unei copii de pe hotărârea de condamnare organului de poliţie de la locul unde se află minorul, când acesta este liber, sau comandantului locului de deţinere, când acesta este arestat preventiv, care ia măsuri pentru internare. Odată cu punerea în executare a măsurii, judecătorul delegat va emite şi ordinul prin care interzice minorului să părăsească ţara. După predarea minorului la centru, conducătorul centrului educativ comunică de îndată instanței care a dispus măsura despre efectuarea internării.

Centrul de detenţie este instituţia specializată în recuperarea socială a persoanelor internate, cu regim de pază şi supraveghere, în care acestea urmează intensiv programe de instruire şcolară şi formare profesională, potrivit aptitudinilor lor, precum şi alte activităţi şi programe destinate reintegrării sociale.

În fiecare centru de detenie se constituie o comisie pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii internării, denumită comisie de individualizare. Aceasta este alcătuită din directorul centrului, directorul adjunct pentru educaţie, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii, medicul şef, educatorul responsabil de caz, un psiholog şi un asistent social. În cazul minorilor, la lucrările comisiei mai pot participa un consilier de probaţiune şi un reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Executarea măsurii internării într-un centru de detenie se face în două tipuri de regimuri de executare: în regim închis şi regim deschis.

Regimul închis se aplică persoanei internate pe o perioadă mai mare de 3 ani. Persoanele internate în acest regim sunt cazate în comun, desfăşoară activităţi de instruire școlară şi formare profesională, educative, culturale, moral-religioase, de asistenă psihologică şi socială, prestează muncă în grupuri, în interiorul centrului, sub supraveghere. Toate tipurile de activităţi desfăşurate de persoanele integrate în regim închis, inclusiv munca depusă de aceştia, se poate desfăşura şi în exteriorul centrului, sub pază şi supraveghere continuă, cu aprobarea directorului centrului.

Regimul deschis se aplică personei internate pe o perioadă mai mică de 3 ani. Persoanele internate într-un astfel de regim sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite în anumite zone din interiorul centrului, desfăoară diferitele activităţi educative şi munca în spaţii din interiorul centrului care rămân deschise în timpul zilei. Ei pot desfăşura activităţile specifice, inclusiv munca, şi în afara centrului, însoţite de personal al centrului, cu aprobarea directorului centrului. Persoanele integrate în regim deschis cu 3 luni înainte de împlinirea a jumătate din durata măsurii dispuse de instanţă pot fi cazate în spaţii special amenajate, în care desfăşoară sub coordonarea personalului din centru activităţi de autogospodărire, în scopul dezvoltării deprinderilor de convieţuire socială.

Stabilirea regimului definitiv de executare în centrul de detenţie se face potrivit acelorași criterii ca pentru majorii ce vor fi integraţi într-un penitenciar.

Schimbarea regimului de executare se face după trecerea 1/4 din durata măsurii educative stabilite de instanţă de către comisia de individualizare prin hotărâre. 

Schimbarea regimului din cel închis în cel deschis se face dacă persoana a avut o bună conduită, a dovedit interes constant în cadrul activităilor de instruire şcolară şi formare profesională, precum şi în cadrul altor programe desfăurate în centru şi care a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale. 

 

Schimbarea regimului de executare din cel deschis în unul închis se face dacă cel internat a comis o abatere disciplinară foarte gravă sau pentru abateri disciplinare grave repetate. În ambele cazuri de schimbare a regimului de executare împrejurările care conduc la o astfel de modificare se consemnează într-un raport, care se comunică celui interesat sub semnătură, raport ce va sta la baza hotărârii comisiei de individualizare. Împotriva hotărârii de schimbare a regimului de executare persoana interesată poate face plângere, urmându-se procedura pentru majori.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.