Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Executarea măsurii educative într-un centru educativ

Punerea în executare a acestei măsuri se face prin trimiterea unei copii de pe hotărârea de condamnare organului de poliţie de la locul unde se află minorul, care ia măsuri pentru internare.

După predarea minorului la centru, conducătorul centrului educativ comunică de îndată instanţei care a dispus măsura despre efectuarea internării.

Centrul educativ este instituiţa specializată în recuperarea socială a persoanelor internate, în care acestea urmează programe de instruire şcolară şi formare profesională, potrivit aptitudinilor lor, precum şi alte activităţi şi programe destinate reintegrării sociale.

Regimul de executare a măsurii educative într-un centru educativ este comun tuturor persoanelor internate, individualizându-se din perspectiva demersurilor recuperative destinate acestora, pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare fizică şi psihică. Persoanele dintr-un astfel de centru sunt cazate la comun, se pot deplasa neînsoţite în interiorul centrului, în spaţii stabilite prin regulamentul de ordine interioară şi pot desfăşura activităţi de instruire şcolară şi formare profesională, educative, culturale, moral-religioase, de asistenă psihologică şi socială specifică sau pot presta muncă atât în interiorul, cât şi în exteriorul centrului, fără supraveghere.

În fiecare centru educativ se constituie un consiliu educativ, al cărui scop este

individualizarea regimului de executare, prin stabilirea asistenței educaţionale, psihologice şi sociale acordate fiecărei persoane internate.

 

Consiliul educativ este format din directorul centrului, directorul adjunct responsabil de educaţie şi asistenţă psihosocială, educatorul, învăţătorul sau dirigintele responsabil de caz, psiholog, un asistent social şi şeful serviciului de supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoanelor internate. La lucrările consiliului educativ pot participa, în calitate de invitaţi, un consilier de probaţiune şi un reprezentant al direcţiei generale de asistenă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.