Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Executarea pedepsei amenzii

Persoana fizică condamnată la executarea pedepsei amenzii are obligaţia de a achita amenda în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la Direcţia finanţelor publice din localitatea de domiciliu, trebuind să depună recipisa de plată în termen de 15 zile la judecătorul delegate.

Se recomandă păstrarea unei copiide către persoana condamnată în vederea utilizării acesteia pentru constatarea intervenirii reabilitării de drept. 

Dacă există imposibilitatea de executare a pedepsei, cel condamnat poate face o cerere la judecătorul delegat pentru a dispune eşalonarea plăţii, care poate fi dispusă pe cel mult 2 ani în rate lunare egale. Judecătorul delegat se pronunţă prin încheiere definitivă, care trebuie să cuprindă cuantumul amenzii, numărul ratelor lunare, valoarea lor şi termenul de plată.

Dacă persoana condamnată nu a executat amenda în tot sau în parte, judecătorul delegat va sesiza instanţa de executare, care va putea dispune:

- înlocuirea amenzii în muncă neremunerată în folosul comunităţii, dacă neexecutarea nu îi este imputabilă condamnatului şi acesta îşi dă acordul pentru executarea muncii. Când dispune înlocuirea, instanţa va menţiona în dispozitiv două entităţi din comunitate unde urmează a se executa munca neremunerată. 

Consilierul de probaţiune, pe baza evaluării iniţiale, va decide în care dintre cele două instituţii urmează a se eexecuta efectiv obligaia şi tipul de activitate. O zi amendă este egal cu o zi de muncă neremunerată în folosul comunităţii. 

Executarea muncii în folosul comunităii se face într-un termen de maxim 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de înlocuire a amenzii cu această sanciune şi poate înceta prin plata amenzii corespunzătoare zilelor amendă rămase neexecutate. 

Două ore de activitate în folosul comunităii prestate efectiv echivalează cu o zi de muncă. Dacă persoana are serviciu sau urmează cursuri de învăământ ori de calificare profesională, durata muncii prestate este de maxim 2 ore. În zilele nelucrătoare sau în cazul persoanelor care nu au serviciu sau nu urmează cursuri de învăţământ ori de calificare profesională, durata muncii prestate poate fi de maxim 8 ore. Munca neremunerată în folosul comunităţii nu se poate executa în timpul nopii şi nici duminica sau în zilele de sărbători legale, decât la solicitarea persoanei condamnate şi doar dacă acest lucru este posibil. 

Munca în folosul comunităţii nu poate fi executată în locuri vătămătoare, periculoase sau care prezintă un grad de risc pentru sănătatea şi integritatea persoanelor. După executarea integrală a muncii neremunerate în folosul comunităii societatea unde s-a desfăurat activitatea are obligaţia de a emite un document care se înmânează celui interesat şi consilierului de probaţiune.

- înlocuirea amenzii cu închisoarea, dacă cel condamnat nu-şi dă acordul pentru efectuarea muncii neremunerate în folosul comunităţii, iar neplata nu-i este imputabilă lui. O zi amendă este egală cu o zi de închisoare.

- înlocuirea amenzii cu închisoarea, dacă cel condamnat nu a achitat amenda din motive imputabile lui. O zi amendă este egală cu o zi de închisoare.

În vederea stabilirii posibilităţilor materiale de plată a amenzii, instanţa de executare va solicita date de la primăria de domiciliu a persoanei în cauză, de la organele fiscale, precum şi de la alte autorităţi sau instituţii publice care pot deţine astfel de informaţii.

 

În cazul persoanei juridice executarea pedepsei amenzii se face în condiţii similar celor pentru persoana fizică, aceasta trebuind să achite amenda în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de executare. Plata amenzii se poate eşalona, la cerere, pe o durată de 2 ani. În cazul neexecutării pedepsei amenzii va începe procedura de executare silită potrivit dispoziţiilor Codului fiscal privind executarea creanţelor bugetare.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.