Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Executarea pedepsei închisorii și a detențiunii pe viață

După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, judecătorul delegat cu executarea emite un mandat de executare, care trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente: denumirea instanţei, data emiterii lui, datele de identificare ale condamnatului, dacă acesta este recidivist, numărul şi data hotărârii care se execută, a cărei instanţă este hotărârea, pedeapsa pronunțată și textul de lege aplicat, pedeapsa accesorie aplicată, timpul reţinerii sau arestării preventive ori al arestului la domiciliu, dedusă din durata pedepsei, ordinul de arestare şi deţinere, semnătura judecătorului delegat şi ştampila instanţei de executare.

Mandatul se emite în trei exemplare: unul rămâne la instanţă, două vor fi trimise la alte instanţe:

  • dacă persoana condamnată a fost arestată, un mandat se trimite comandantului penitenciarului şi unul se trimite condamnatului;
  • dacă persoana nu este arestată, un mandat de executare se trimite organului de poliţie, iar al doilea mandat este dat tot organului de poliţie, însă va fi înaintat condamnatului în momentul arestării. 
  • dacă persoana nu este arestată, judecătorul delegat emite şi un ordin prin care i se interzice să părăsească ţara. Ordinul de interzicere a părăsirii ţării se trimite, un exemplar, organului competent să elibereze paşapoarte, şi un al doilea, inspectoratului general al Poliţiei de Frontieră.

Dacă persoana nu este găsită, se întocmeşte un proces-verbal şi va fi dată în urmărire generală, precum şi în consemn la frontieră. În acest caz, o copie a procesului-verbal se trimite şi instanţei de executare.

După arestare în vederea executării mandatului, condamnatul are dreptul de a încunoștiința personal sau prin intermediul administrației locului de deținere un membru al familiei sale sau o altă persoană. Dacă persoana este cetățean străin are dreptul de a încunoștiința misiunea diplomatică a țării sale în România sau oficiul consular ori organizația internațională umanitară care se ocupă de situația sa.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.