Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi se face prin comunicarea de către judecătorul delegat de îndată a unei copii de pe dispozitivul hotărârii de condamnare rămasă definitivă persoanelor sau instituţiilor, în funcie de situaia specifică cauzei, după cum urmează:

- pentru interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice, precum şi pentru interzicerea dreptului de a alege, comunicarea se face primăriei de la domiciliul celui condamnat şi dacă este cazul şi de la reşedina acestuia, precum şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

- pentru interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciiul autorităţii de stat, comunicarea se face Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi, dacă este cazul, instituţiei în cadrul căreia cel condamnat exercită o astfel de funcie

- pentru interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, comunicarea se face Inspectoratului General pentru Imigrări şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

- pentru interzicerea drepturilor părinteti, comunicarea se face consiliului local şi direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei circumscripie îşi are domiciliul cel condamnat

- pentru interzicerea dreptului de a fi tutore sau curator, comunicarea se face consiliului local în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel condamnat

- pentru interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit cel condamnat pentru comiterea infracţiunii, comunicarea se face persoanei juridice în cadrul căreia persoana exercită respectiva funcție, profesie sau meserie, sau persoana juridică care asigură organizarea profesiei respective, ori autorităţii care a investit-o cu exercitarea unui serviciu de interes public

- pentru interzicerea dreptului de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, precum şi pentru interzicerea dreptului de a conduce anumite vehicule, comunicarea se face inspectoratului judeţean de poliţie în a cărei circumscripie îşi are domiciliul cel condamnat

- pentru interzicerea dreptului de a părăsi teritoriul României, comunicarea se face Inspectoratului General al Polţiiei de Frontieră, Direcţiei Generale de Paşapoarte şi Inspectoratului General pentru Imigrări, în situaţia cetăţenilor străini

- pentru interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, comunicarea se face Inspectoratului General al Poliţiei Române

- pentru interzicerea dreptului de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă, comunicarea se face inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror circumscripie se află localităţile vizate şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

- pentru interzicerea dreptului de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice comunicarea se face inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror circumscripţie îşi află domiciliul cel condamnat

- pentru interzicerea dreptului de a comunica cu victima ori cu membrii de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane, ori de a se apropia de acestea, precum şi de a se apropria de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale, comunicarea se face persoanelor în cauză, inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripie îşi află domiciliul cel condamnat, precum şi a inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscripie îşi află domiciliul victimele, participanţii sau celelalte persoane, dacă acestea domiciliază în altă circumscripţie decât cel condamnat.

 

Executarea pedepsei complementare a degradării militare se face prin trimiterea unei copii de pe dispozitivul hotărârii de către judecătorul delegat la comandantul unităţii militare din care a făcut parte cel condamnat dacă acesta a fost militar activ, respectiv centrului militar judeţean sau zonal din raza căruia domiciliază condamnatul, dacă acesta era militar în rezervă.

 

Executarea pedepsei complementare a publicării hotărârii de condamnare se face prin trimiterea extrasului din hotărârea de condamnare cotidianului local sau naţional desemnat de aceasta, solicitând comunicarea tarifului de publicare.

Primind răspunsul, judecătorul delegat îl va comunica persoanei condamnate, care are obligaţia de a plăti în termen de 30 de zile. 

În termen de 5 zile de la efectuarea plăţii, cotidianul desemnat va proceda la publicarea extrasului din hotărârea de condamnare, comunicând o copie de pe ziar judecătorului delegat. Dacă persoana condamnată nu achită costul publicării într-un anumit termen, atunci judecătorul delegat, după ce va verifica motivele neplăţii, şi constatând că aceasta se datorează culpei celui condamnat îi va mai da acestuia un termen de graţie care nu poate fi mai mare de 15 zile. Dacă nici în acest caz plata nu este efectuată, atunci judecătorul va sesiza organele de urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii nerespectarea hotărârilor judecătoreşti.

 

Executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice se face prin comunicarea unei copii de pe dispozitiv de către judecătorul delegat, după caz, următoarelor instituţii:

- Oficiului Naţional al Registrului Comerului, dacă respectiva persoană juridică este o societate comercială

- Ministerului Justiiei, dacă respectiva persoană juridică este o asociaie sau fundaie;

- Tribunalului Bucureti, în cazul partidelor politice

- Judecătoriei în circumscripţia căreia îi are sediul sindicatul, dacă este vorba despre un sindicat

- judecătoriei în circumscripţia căreia îşi are sediul societatea, pentru societăile agricole

- instituţiei sau autorităţii publice competente cu înregistrarea activităii respective, pentru persoanele juridice înfiinate prin acte normative

- Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, BNR şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, în cazul în care persoana juridică a fost condamnată pentru săvârirea unor infraciuni privind spălarea banilor ori finanarea actelor de terorism

 

- Inspectoratului judeţean de poliţie în a cărui circumscriţpie se află sediul persoanei juridice, pentru a verifica respectarea interdicţiei dispuse.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.