Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Executarea măsurilor educative neprivative de libertate

Măsurile educative neprivative de libertate se execută în comunitate, pe durata executării acestora asigurându-se meninerea şi întărirea legăturilor minorului cu familia şi comunitatea, dezvoltarea liberă a persoanlităţii minorului, precum şi implicarea acestuia în programele derulate în scopul formării sale în spirit de responsabilitate şi respect pentru drepturile şi libertăţile celorlalţi. Minorului aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate i se asigură drepturile şi libertăţile fundamentale, în măsura în care execitarea acestora nu este incompatibilă cu natura şi conţinutul măsurii.

Conţinutul în concret al măsurilor educative neprivative de libertate se stabileşte ţinând seama de vârsta, personalitatea, starea de sănătate, situaţia familială şi socială a minorului.

Organizarea, supravegherea şi controlul executării măsurilor educative neprivative de  libertate se desfăoară sub supravegherea serviciului de probaţiune, care poate încredina supravegherea unor instituţii din comunitate dintre cele incluse în baza de date constituită la nivel naţional, potrivit legii.

După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a luat faţă de minor o măsură educativă neprivativă de libertate va fixa un termen la care se va prezenta în faţa sa, minorul, reprezentantul legal al acestuia, un reprezentant al serviciului de probaţiune, precum şi alte persoane desemnate pentru supravegherea sa. La această întâlnire, judecătorul delegat îi prezintă minorului şi persoanei desemnate cu supravegherea sa, scopul şi conţinutul sancţiunii aplicate, precum şi consecinţele nerespectării acesteia.

 

Măsurile educative neprivative de libertate sunt: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână şi asistarea zilnică. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.