Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Asistarea zilnică

Supravegherea executării măsurii educative a asistării zilnice se realizează de consilierul de probaţiune, sau, după caz, de persoana desemnată prin decizia acestuia, din cadrul unei instituţii din comunitate. Programul zilnic pe care trebuie să-l respecte minorul şi activităţile pe care trebuie să le îndeplinească acesta sunt stabilite de comun acord de către consilierul de probaţiune şi părinţi, tutore, sau altă persoană în grija căreia se află minorul, cu consultarea acestuia. 

În caz de dezacord, programul se stabileşte de către judecătorul delegat prin încheiere motivată, după audierea celor interesaţi. Încheierea este definitivă. Programul stabilit va urmări să ţină cont de nevoile minorului, de situaţia sa socială şi, după caz, profesională şi de obligaţiile şi interdicţiile impuse acestuia pe perioada executării măsurii. Programul are în vedere dezvoltarea armonioasă a personalităii minorului, prin implicarea acestuia în activităţi ce presupun relaţionare socială, organizarea modului de petrecere a timpului liber şi valorificarea aptitudinilor sale.

Dacă minorul nu respectă condiţiile de executare a măsurii educative sau obligaţiile impuse, sesizarea instanei care a dispus măsura pentru prelungirea sau înlocuirea acesteia se face de consilierul de probaţiune. Sesizarea instanţei poate fi făcută de către procuror în cazul comiterii unei noi infracţiuni pe durata măsurii educative şi de către judecătorul delegat, la cererea părinţilor, tutorelui sau a altei persoane în grija căreia se află minorul ori a persoanei vătămate sau a altei persoane.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.