Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Stagiul de formare civică

Obiectivul acestei măsuri educative este acela de a sprijini minorul în conştientizarea consecinţelor legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infraciuni şi responsabilizarea acestuia cu privire la comportamentul său.

Cursurile de formare civică se elaborează în baza unei programe-cadru aprobate prin ordin comun al ministrului justiiei şi al educaţiei naţionale.

Stagiul de formare civică este organizat sub forma unor sesiuni continue sau periodice, derulate pe durata a cel mult 4 luni şi include unul sau mai multe module cu caracter teoretic sau aplicativ, adaptate vârstei şi personalităţii minorilor incluşi în respectivul stagiu şi ţinând seama, pe cât posibil, de natura infracţiunii comise. În desfăşurarea stagiului stabilit de instanţă se va avea în vedere un număr lunar de 8 ore de formare civică. Consilierul de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune din a cărui circumscripţie locuieşte minorul decide pe baza evaluării iniţiale instituţia din comunitate în care urmează să aibă loc cursul, comunicând aceasta acelei instituţii.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.