Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Înlocuirea măsurilor educative privative de libertate cu asistarea zilnică sau cu liberarea din centru

În situația în care minorul internat a dovedit un interes constant pentru însuşirea cunoştinţelor şcolare și profesionale şi a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puin 1/2 din durata internării, instanţa din circumscripţia teritorială în care se află centrul, corespunzătoare în grad instanei de executare, poate dispune înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe durata internării rămase neexectate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana nu a împlinit vârsta de 18 ani, sau liberarea din centrul educativ sau de detenţie, dacă persoana a împlinit vârsta de 18 ani.

Înlocuirea măsurilor educative privative de libertate cu asistarea zilnică sau cu liberarea din centru se face la cererea persoanei interesate sau a consiliului educativ ori a comisiei de individualizare, în prezenţa judecătorului de supraveghere şi a unui consilier de probaţiune.

Instanţa se pronunţă prin sentinţă care poate fi atacată cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Contestaţia este judecată de instanţa egală în grad cu cea care a judecat apelul pe fondul pricinii. Contestaţia formulată de procuror este suspensivă de executare. O copie a hotărârii definitive prin care s-a admis cererea de înlocuire se comunică serviciului de probaiune şi organelor de poliţie competente.

Admiând cererea de înlocuire, instana impune respectarea uneia sau a mai multora dintre obligaţiile:

  • să respecte un curs de pregătire şcolară sau formare profesională
  • să nu depăşească fără acordul serviciului de probațiune limita teritorială stabilită de instanță
  • să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă
  • să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la săvârirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de instanţă
  • să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta
  • să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.