Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Liberarea condiționată în cazul închisorii

Persoana condamnată cu pedeapsa închisorii poate fi liberată condiționat dacă sunt îndeplinite condițiile:

 

 • persoana condamnată să fi realizat în funcție de durata pedepsei sau de vârstă o anumită fracție din pedeapsă
 • persoana condamnată să se afle în regim semideschis sau deschis
 • persoana condamnată să-și fi îndeplinit obligațiile civile rezultate din hotărârea de condamnare
 • instanţa să aibă convingerea că persoana condamnată s-a reintegrat și s-a îndreptat.

Fracțiile ce trebuie îndeplinite sunt:

 • dacă pedeapsa este de cel mult 10 ani atunci persoana condamnată trebuie să execute cel puțin 2/3 din pedeapsă
 • dacă pedeapsa este mai mare de 10 ani și până la 20 de ani inclusiv, atunci trebuie să execute cel puțin 3/4

Dacă persoana condamnată realizează o muncă în penitenciar, fracția se poate micșora: 

dacă pedeapsa este de cel mult 10 ani, atunci persoana condamnată trebuie să execute efectiv cel puțin 1/2 din pedeapsă

dacă pedeapsa este mai mare de 10 și până la 20 de ani, atunci persoana condamnată trebuie să execute efectiv cel puțin 2/3 din pedeapsă.

În cazul în care persoana are peste 60 de ani, acesta trebuie să execute efectiv 1/2  din pedeapsă pentru închisoarea de cel mult 10 ani și 2/3 pentru închisoarea mai mare de 10 și până la 20 ani. 

Dacă persoana a avut peste 60 de ani și a realizat o muncă în penitenciar, având în vedere și durata muncii prestate, va trebui sa execute efectiv cel puțin 1/3 din pedeapsa închisorii, când aceasta nu depășete 10 ani, și 1/2 dacă pedeapsa este mai mare de 10 ani.

Perioada liberării condiționate se numește termen de supraveghere. Dacă acest termen de supraveghere este de 2 ani sau mai mare, persoana condamnată trebuie să respecte măsurile de supraveghere și i se pot impune una sau mai multe din obligațiile prezentate anterior.

Partea din durata pedepsei care se consideră executată pe baza muncii prestate în penitenciar precum și a instruirii și a formării profesionale se calculează astfel:

 • în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de muncă
 • în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă
 • în cazul în care munca este prestată pe timpul nopții, se consideră 3 zile executate pentru 2 nopți de muncă
 • în cazul participării la cursurile de școlarizare pentru formele de învățământ general obligatoriu, se consideră 30 de zile executate pentru absolvirea unui an școlar
 • în cazul participării la cursurile de calificare ori recalificare profesională, se consideră 20 de zile executate pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare profesională

în cazul elaborării de lucrări știinifice publicate sau invenții și inovații brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare știinifică sau invenție și inovație brevetate.

Reducerea fracțiunii de pedeapsă care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii școlare și formării profesionale nu poate fi revocată.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.