Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Munca prestată în penitenciar

Persoanele aflate în penitenciar au dreptul de a munci, nu sunt însă și obligate să facă aceasta.

O parte din munca prestată este remunerată, o alta nu. Munca ce este remunerată presupune:

- realizarea în regim de prestări servicii diferite activități pentru persoane fizice și/sau juridice, atât în interiorul, cât și în exteriorul penitenciarului;

- desfăurarea de muncă în regie proprie.

Munca neremunerată constă în:

- desfăurarea de activități cu caracter gospodăresc din penitenciar;

- în caz de calamitate;

- în caz de voluntariat; 

- în alte cazuri prevăzute de lege.

Pentru munca prestată care este plătită, condamnații primesc o anumită sumă de bani, care însă nu reprezintă venituri salariale, dar care se impozitează ca orice venit salarial. Munca renumenrată nu constituie vechime în muncă. Veniturile pe care le obțin din munca depusă nu pot fi mai mici decât salariul minim brut pe țară. Veniturile astfel obținute se împart astfel:

- 40% revine celui condamnat, din care 90% poate fi folosit pe durata executării pedepsei

pentru corespondență, cumpărarea unor bunuri personale, deplasări în caz de permisie, iar restul de 10% se consemnează pe numele său la Trezoreria statului și i se vor da la liberarea din penitenciar;

- restul de 60 % revine administrației penitenciare pentru acoperirea cheltuielilor proprii.

Importanța prestării unei munci remunerate în penitenciar rezidă nu doar în faptul de a obține anumite venituri, ci în aceea că persoanele condamnate îi pot scurta timpul petrecut în penitenciar, în conformitate cu dispozițiile art. 100 din NCP, precum și potrivit art. 96 din Legea nr. 254/2013, aspect asupra căruia vom reveni la prezentarea liberării condiționate.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.