Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Obligațiile şi interdicțiile persoanei condamnate

Persoana condamnată are următoarele obligaţii:

Să se supună percheziției cu ocazia primirii în penitenciar și pe durata executării pedepsei, precum și ori de câte ori este necesar (grupa I);

Să respecte regulile stabilite de administrația penitenciarului pe durata permisiei sau în cazul în care desfășoară activități fără supraveghere în afara penitenciarului (grupa I);

Să respecte regulile de igienă individuală și colectivă în camera de deținere, precum și în spațiile comune (grupa II) ;

Să întrețină bunurile încredințate de administrația penitenciarului și bunurile unde prestează munca (grupa II);

Să manifeste o atitudine cuviincioasă față de orice persoană cu care intră în contact (grupa III);

Să aibă o ținută decentă, curată și îngrijită (grupa III). 

 

Persoanei condamnate îi sunt interzise următoarele atitudini și comportamente:

Să exercite orice acte de violenă asupra oricăre persoane cu care vine în contact (grupa I);

Să participe la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere activă sau pasivă, sau alte aciuniîn grup de natură să pericliteze ordinea, disciplina i sigurana în penitenciar (grupa I);

Să utilizeze în mod necorespunzător sau în alt scop bunurile puse la dispoziție de administrația penitenciarului (grupa II);

Să tulbure orarul zilnic sau liniștea, inclusiv după ora stingerii și până la deșteptare (grupa II);

Să se autoagreseze, în orice mod și prin orice mijloc (grupa II);

Să practice jocuri de noroc pentru a obține foloase (grupa III);

 

Să fumeze în alte locuri decât cele destinate special acestui fapt (grupa III).


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.