Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate

Stabilirea regimului de executare a pedepsei privative de libertate se face cu ocazia primirii persoanei condamnate în penitenciar de către Comisia pentru stabilirea, individualizarea și schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Această comisie este formată din directorul penitenciarului, în calitate de președinte, șeful serviciului/biroului pentru aplicarea regimurilor, șeful serviciului/biroului educație și șeful serviciului/biroului asistență psihosocială, secretar fiind șeful serviciului/biroului evidență din penitenciar.

Comisia se întrunește, de regulă, o dată pe săptămână.

La stabilirea regimului de executare Comisia de individualizare are în vedere următoarele criterii: durata pedepsei privative de libertate, gradul de risc al persoanei condamnate, antecedentele penale, vârsta și starea de sănătate a persoanei condamnate,conduita persoanei condamnate, inclusiv în perioadele anterioare de detenție, personalitatea celui condamnat, posibilitățile de reintegrare socială a persoanei condamnate, nevoile identificate și abilitățile persoanei condamnate, disponibilitatea persoanei condamnate de a munci și de a participa la diferite programe culturale, psihosociale, educative, terapeutice sau moral-religioase care se desfăoară în penitenciar.

Aplicarea regimului de executare se face mai întâi provizoriu, iar pe durata carantinei, în urma observațiilor realizate, se va stabili regimul de executare definitiv. Aplicarea regimului provizoriu se face de directorul penitenciarului, iar aplicarea regimului definitiv se face de Comisia de individualizare.

Decizia de stabilire definitivă a regimului de executare se comunică celui condamnat.

Împotriva modului de stabilire a regimului de executare, persoana condamnată poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate în termen de 3 zile de la data comunicării. Plângerea nu suspendă executarea hotărârii comisiei.

În vederea soluționării plângerii, judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate asculta persoana condamnată. Soluţionarea plângerii se va face în termen de 10 zile de la data primirii sesizării, judecătorul pronunţându-se printr-o încheiere motivată prin care fie admite plângerea şi schimbă regimul de executare, fie respinge plângerea, ca nefondată, tardivă sau inadmisibilă şi menține regimul de executare stabilit de Comisie, fie, ia act de retragerea plângerii.

Încheierea judecătorului delegat se va comunica persoanei condamnate în termen de 3 zile.

Împotriva încheierii persoana condamnată poate să formuleze o contestaţie care se va judeca de judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, potrivit procedurii prevăzute pentru contestaţia la executare. Contestația se depune la judecătorul de supraveghere. Contestația nu suspendă executarea încheierii, se judecă în ședină publică, cu citarea persoanei condamnate și a penitenciarului, fără însă, ca prezența lor să fie obligatorie. Aceștia pot depune memorii. Asistența juridică nu este obligatorie și nici prezența procurorului. Instanța se pronunță prin sentință care este definitivă. Aceasta se comunică persoanei condamnate și penitenciarului.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.