Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Sosirea în penitenciar a persoanei condamnate

După condamnare și punerea în executare al mandatului, persoana condamnată este transportată sub pază la penitenciarul cel mai apropiat de locul unde a fost arestată sau deținută.

Primirea se face într-un spațiu special amenajat, femeile fiind separate de bărbați.

Îndată după primirea în penitenciar, persoana condamnată are dreptul să îi încunoștiințeze un membru de familie sau o altă persoană apropiată, desemnată de aceasta. Dacă cel condamnat este străin, are dreptul de a încunotiina misiunea diplomatică, sau oficiul consular cel mai apropiat sau o organizaie inetrnaională umanitară, dacă nu dorete să beneficieze de asistena autorităilor din ara sa de origine.

La primirea în penitenciar persoana va fi supusă următoarelor acțiuni:

  • unei percheziții corporale amănunțite
  • i se întocmește un inventar al bunurilor personale
  • i se efectuează un examen clinic general de către personalul de specialitate din penitenciar
  • i se prelevează amprentele
  • este fotografiată
  • este informată cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are
  • este întrebată asupra nevoilor sale personale imediate.

Dacă persoana prezintă dizabilități, executarea pedepsei se va face ținând cont de aceasta, respectându-i-se demnitatea umană.

Apoi persoana se repartizează în secția de carantină și observare pe o durată de 21 de zile. În perioada de carantină se desfăoară activități de evaluare și intervenție inițială, examene medicale, măsuri de informare și documentare, sub pază și supraveghere.

În penitenciar ținuta este civilă, dar decentă. Cine nu are posibilitatea, i se oferă ținuta de către penitenciar.

Hrana se asigură în penitenciar ținând cont de normele de igienă și potrivit cu vârsta, starea de sănătate, natura muncii prestate și respectându-se convingerile religioase ale persoanei condamnate. Orice deținut are acces la apă potabilă.

Dacă persoana condamnată refuză hrană ea trebuie să încunoștiințeze verbal sau scris pe agentul supraveghetor, înaintând acestuia și o cerere scrisă cu motivele refuzului de hrană. Dacă nu se anunță în scris, atunci agentul supraveghetor va constata din oficiu. 

Următoarea etapă este cazarea la infirmerie, pentru a fi supravegheată și monitorizată medical, fără alimente și tutun. 

Dacă persoana refuză să primească 3 mese consecutive, șeful secției sesizează directorul penitenciarului. După aceea este încunoștiințat judecătorul de supraveghere a privării de libertate, care va asculta și persoana condamnată cu privire la motivele unui astfel de refuz. După ascultarea celui condamnat, se consideră declanșată procedura refuzului de hrană și judecătorul de supraveghere face propuneri directorului penitenciarului. Persoana aflată în refuz de hrană este transferată într-o instituție medicală din rețeaua Ministerului Sănătăii.

Încetarea refuzului de hrană se face prin declarație scrisă, prin acceptarea hranei sau prin constatarea faptului că persoana s-a alimentat într-un fel.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.