Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Calculul impozitului pe profit

Pentru determinarea impozitului pe profit se determină rezultatul fiscal (dacă este pozitiv se numește profit impozabil iar dacă este negativ se numește pierdere fiscală), pe baza următoarei relații:

Rezultat fiscal (Rf) = Rezultat contabil (Rc) + Cheltuieli nedeductibile fiscal – Venituri neimpozabile – Deduceri fiscale

Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil. Dacă rezultatul fiscal este negativ, nu se calculează impozit pe profit.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile impozabile este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt obligaţi să întocmească un registru de evidenţă fiscală, ţinut în formă scrisă sau electronică. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile impozabile realizate de contribuabil, din orice sursă într-un an fiscal, cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal.

Rezultatul contabil este egal cu diferența dintre veniturile și cheltuielile totale înregistrate în contabilitate:

Rezultatul contabil = Total venituri înregistrate – Total cheltuieli înregistrate

Cheltuielile nedeductibile fiscal, în general, sunt acele cheltuieli care nu contribuie, direct sau indirect, la realizarea veniturilor. Cu alte cuvinte, sunt cheltuieli dspre care legiuitorul consideră că nu erau necesare pentru obținerea veniturilor. Aceste cheltuieli îndeplinesc criteriile de recunoaștere a cheltuielilor din punct de vedere contabil dar nu le îndeplinesc din punct de vedere fiscal.

Opusul cheltuielilor nedeductibile îl reprezintă cheltuielile deductibile din punct de vedere fiscal, adică cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice.

Cheltuielile înregistrate în contabilitate pot fi din punct de vedere fiscal cheltuieli deductibile intregral, cheltuieli deductibile parțial, respectiv nedeductibile parțial și cheltuieli nedeductibile integral. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.