Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Cheltuielile nedeductibile integral

În ceea ce privește cheltuielile nedeductibile integral, în această categorie intră: 

 • cheltuielile înregistrate cu impozitul pe profit;
 • dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile, datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor provenind din contractele comerciale încheiate cu acestea;
 • cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă;
 • cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ;
 • cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;
 • cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului;
 • cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte;
 • cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii (cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit datorat fără a depăși 20% din acesta și nici 0,5% din cifra de afaceri);
 • cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv;
 • cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreştere a valorii acestora;
 • cheltuielile cu amortizarea contabilă. 

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.