Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Corecția impozitului pe profit

Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se corectează prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale căreia îi aparţin şi depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, astfel:

  • Dacă se corectează impozitul pe profit aferent trimestrelor I-III, atunci se depune declarația rectificativă 710 Declarație rectificativă aferentă perioadei pentru care se face corecția (aferentă lunii martie, dacă se corectează impozitul aferent trimestrului I, aferentă lunii iunie, dacă se corectează impozitul aferent trimestrului II, aferentă lunii septembrie, dacă se corectează impozitul aferent trimestrului III). Corecția se efectuează în momentul în care se constată eroarea. În cazul în care eroarea e descoperită de organul fiscal, corecția se efetuează de acesta prin raportul de inspecție fiscală și decizia de modificare a bazei de impunere, dacă contribuabilul nu efectuează corecția până la sfârșitul inspecției fiscale.
  • Dacă se corectează impozitul pe profit anual (unde se determină în fapt impozitul pe profit aferent trimestrului IV), atunci se redepune declarația anuală de impozit pe profit, Formularul 101 Declaraţie privind impozitul pe profit, unde se bifează că este declarație rectificativă. Corecția se efectuează în momentul în care se constată eroarea.

Din punct de vedere contabil, corectarea unor sume înregistrate în contabilitate se efectuează în momentul constatării erorii, conform normelor contabile aplicabile. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.