Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Impozitul pe venituri din activități independente

Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente. 

Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu excepţia situațiilor în care venitul net se determină pe baza normelor de venit. 

Venitul brut cuprinde: 

 • sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii; 
 • veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă; 
 • câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă;
 • veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană; 
 • veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă; 
 • veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi. 

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: 

 • să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente; 
 • să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; 
 • să respecte regulile privind amortizarea ș.a. 

În cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii. Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională — CAEN. 

Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București au următoarele obligații: stabilirea nivelului normelor de venit și publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica. 

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal. 

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

Specificul impozitului pe venituri din activități independente este ca se determină conform contabilității în partidă simplă unde se aplică contabilitatea de trezorerie, adică veniturile sunt recunoscute la data încasării iar cheltuielile la data plății. Veniturile încasate și cheltuielile plătite sunt consemnate în Registrul de încasări și plăți. Pe baza acestuia se întocmește declarația anuală privind venitul realizat (formularul 200). Declarația privind venitul estimat se întocmește, de regulă, la începerea activității și, ulterior, când sunt modificări semnificative față de anul precedent. 


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.