Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Declarațiile fiscale în cazul impozitului pe dividende

Pentru luna în care se achită dividendele nete acționarilor/asociaților, persoane fizice sau juridice, se declară până la data de 25 a lunii următoare impozitul pe dividende prin completarea formularului 100, cu detalierea impozitului aferent persoanelor fizice și a celui aferent persoanelor juridice. Termenul de plată a impozitului pe dividende este termenul de declarare a acestuia. În cazul în care până la finele anului calendaristic mai există dividende distribuite acționarilor/asociaților dar neachitate, atunci pentru luna decembrie a acelui an se declară impozitul aferent dividendelor neachitate prin formularul 100 care depune la organul fiscal până la data de 25 ianuarie a anului următor. Acesta este și termenul de plată a impozitului respectiv. 

Până la data de 28 februarie a anului următor, pentru dividendele distribuite (achitate sau neachitate încă) acționarilor/asociaților persoane fizice se declară baza de impunere și impozitul aferent fiecărei persoane, identificată cu nume și cod numeric personal, prin completarea formularului 205. Totalul impozitului înregistrat în formularul 205 trebuie să corespundă cu totalul impozitului declarat prin formularul 100 în cursul anului precedent. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.