Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Sistemul TVA la încasare

Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: 

1. persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activităţii economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, realizate în cursul anului calendaristic; 

2. persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA. 

 

Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: 

1. persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic (Conform art. 269, alin. 9 din Legea 227/2015, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relații strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar și economic); 

2. persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România; 

3. persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 2.250.000 lei; 

4. persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi care au depăşit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA. 

 

În cazul aplicării sistemului TVA la încasare, în cazul livrărilor de bunuri și servicii exigibilitatea taxei intervine la data încasării parțiale sau totale a contravalorii bunurilor și serviciilor vândute, conform facturilor emise. În cazul achizițiilor de bunuri și servicii, exigibilitatea taxei intervine la data plății facturilor de achiziție, indiferent de momentul în care are loc aceasta și indiferent dacă facturile respective sunt emise de entități care aplică sau nu sistemul TVA la încasare. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.