Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

În căile extraordinare de atac

În căile extraordinare de atac, se poate formula contestaţie împotriva:

1. Încheierilor prin care instanţa a dispus suspendarea executării hotărârii supuse revizuirii.

Împotriva acestor încheieri pot formula contestaţie procurorul sau persoana interesată, în termen de 48 de ore de la pronunţare, cei prezenţi, şi de la comunicare, cei lipsă.

Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare.

Până la închiderea dezbaterilor la instanţa ce soluţionează contestaţia, procurorul sau persoana interesată îşi pot retrage contestaţia. Retragerea trebuie să fie făcută personal de parte sau prin mandatar special, iar dacă partea se află în stare de deţinere, printr-o declaraţie atestată sau consemnată într-un proces-verbal de către administraţia locului de deţinere.

Contestaţia formulată de procuror poate fi retrasă de procurorul ierarhic superior şi este suspensivă de executare.

Contestaţia se soluţionează de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv de completul competent al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Contestaţia se judecă în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei interesate, cu aducerea condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ. 

Contestaţia se soluţionează prin sentinţă, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

  • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
  • respingerea contestaţiei ca tardivă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului
  • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
  • admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi soluţionarea cauzei.

Pronunţarea sentinţei prin care se soluţionează contestaţia se face în şedinţă publică.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.