Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

În faza de judecată

În faza de judecată, se poate formula contestaţie împotriva:

 

1. Încheierilor date în primă instanţă prin care instanţa a dispus suspendarea judecăţii, în cazul în care se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată sau pe perioada desfăşurării procedurii de mediere.

 

Împotriva acestor încheieri pot formula contestaţie, în termen de 24 de ore de la pronunţare, procurorul, părţile şi persoana vătămată prezente şi, de la comunicare, părţile sau persoana vătămată care lipsesc.

Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

Contestaţia nu suspendă executarea şi se judecă în 3 zile de la primirea dosarului, în şedinţă publică, cu participarea procurorului. 

Potrivit dispoziţiilor art. 425' alin. (6) din Codul de procedură penală, 

La soluţionarea contestaţiei se citează persoana care a făcut contestaţia, precum şi subiecţii procesuali la care hotărârea atacată se referă.

Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, 

putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardivă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi 

- soluţionarea cauzei sau

- dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o, atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea.

Pronunţarea deciziei prin care se soluţionează contestaţia se face în şedinţă publică.

2. Încheierilor prin care instanţa a dispus suspendarea judecăţii sau a respins cererea de suspendare în caz de extrădare activă.

Împotriva acestor încheieri pot formula contestaţie, în termen de 24 de ore de la pronunţare, procurorul, părţile şi persoana vătămată prezente şi, de la comunicare, părţile sau persoana vătămată care lipsesc.

Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Contestaţia se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare.

Contestaţia nu suspendă executarea şi se judecă în 5 zile de la primirea dosarului, în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei vătămate şi a părţilor. Contestaţia se judecă fără participarea procurorului şi a părţilor. 

Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, 

putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardivă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi 

- soluţionarea cauzei sau

- dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o, atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea.

   

 

Pronunţarea deciziei prin care se soluţionează contestaţia se face în şedinţă publică.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.