Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

În materia aplicării provizorii a măsurilor de siguranţă cu caracter medical

În materia aplicării provizorii a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, se poate formula contestaţie împotriva:

1. Încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa se pronunţă cu privire la propunerea de luare/ sesizarea sau cererea de ridicare a măsurii obligării provizorii la tratament medical sau a măsurii internării medicale provizorii 

Împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa se pronunţă cu privire la propunerea motivate a procurorului de luare/ sesizarea procurorului ori a medicului de specialitate sau la cererea suspectului ori inculpatului sau a unui membru de familie al acestuiam de ridicare a măsurii obligării provizorii la tratament medical sau a măsurii internării medicale provizorii se poate formula contestaţie în termen de 5 zile de la pronunţare.

Contestaţia nu suspendă punerea în aplicare a măsurii de siguranţă.

Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, la instanţa care a pronunţat hotărârea care se atacă.

Contestaţia se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa superioară celei sesizate sau, după caz, de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv de completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Contestaţia se judecă în şedinţă publică, cu citarea inculpatului şi participarea procurorului.

Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardivă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului de 5 zile
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi  

- soluţionarea cauzei sau
- dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o, atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea.

Instanţa de judecată învestită cu soluţionarea contestaţiei, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel ce a formulat-o.

Pronunţarea deciziei prin care se soluţionează contestaţia se face în şedinţă publică.

 

2. Încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa se pronunţă cu privire la propunerea de luare a măsurii internării nevoluntare 

 

Împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi sau instanţa se pronunţă cu privire la propunerea de luare a măsurii internării nevoluntare se poate face contestaţie de către suspect, inculpat sau de procuror în termen de 24 de ore de la pronunţare. 

Contestaţia se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară, respectiv de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv de completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, cu participarea procurorului.

Contestaţia formulată de suspect sau inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus internarea nevoluntară se soluţionează în termen de 3 zile de la data înregistrării acesteia şi nu este suspensivă de executare.

În vederea soluţionării contestaţiei formulate de procuror, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară dispune citarea suspectului sau inculpatului. 

Participarea avocatului ales sau numit din oficiu al suspectului ori inculpatului este obligatorie.

În vederea soluţionării contestaţiei formulate de suspect sau de inculpat, judecătorul de la instanţa ierarhic superioară comunică acestuia şi procurorului data stabilită pentru judecarea contestaţiei şi le acordă posibilitatea de a depune observaţii scrise până la acea dată, în afară de cazul când apreciază că prezenţa suspectului sau inculpatului, participarea procurorului şi formularea de concluzii orale de către aceştia sunt necesare pentru justa soluţionare a contestaţiei.

Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardivă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului de 24 de ore
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi 

- respingerea propunerii de internare şi externarea, de îndată, a suspectului sau inculpatului, dacă acesta nu este deţinut sau arestat chiar şi în altă cauză - în cazul admiterii contestaţiei formulate de suspect sau inculpat sau

- dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o, atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea.

Pronunţarea deciziei prin care se soluţionează contestaţia se face în şedinţă publică.

Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 24 de ore de la soluţionarea contestaţiei. 

Dacă încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi nu este atacată cu contestaţie, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de contestaţie.

   


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.