Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

În materia măsurilor preventive

În materia măsurilor preventive, se poate formula contestaţie împotriva:

1. Încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive

Împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, dup caz, de la comunicare, procurorul şi inculpatul.

Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare. 

Contestaţiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune asupra măsurilor preventive se soluţionează de un complet format din doi judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare.

Contestaţia formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea propunerii de prelungire a arestării preventive, revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.

Contestaţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea inculpatului, în prezenţa acestuia, în afară de cazul când acesta lipseşte nejustificat, este dispărut, se sustrage ori, din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate, nu poate fi adus în faţa judecătorului. 

În toate cazurile, sunt obligatorii atât asistenţa juridică a inculpatului cât şi participarea procurorului la soluţionarea contestaţiei.

Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.

Contestaţia se soluţionează printr-o încheiere motivată, care este definitivă, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardive, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului de 48 de ore
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei

- contestaţiei formulate de procuror, se poate dispune luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, se poate dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar, a controlului judiciar pe cauţiune, a arestului la domiciliu sau majorarea cuantumului cauţiunii.

- contestaţiei formulate de inculpat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive, se poate dispune respingerea propunerii de luare sau de prelungire a măsurii preventive ori, după caz, înlocuirea acesteia cu o altă măsură preventivă mai uşoară şi, după caz, punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi învestit cu soluţionarea contestaţiei, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel ce a formulat-o.

Pronunţarea încheierii prin care se soluţionează contestaţia se face în camera de consiliu.

Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la soluţionarea contestaţiei.

Dacă încheierea judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă nu este atacată cu contestaţie, acesta restituie dosarul procurorului în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestaţie.

2. Încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară dispune asupra măsurilor preventive

Împotriva încheierilor prin care judecătorul cameră preliminară dispune asupra măsurilor preventive pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, dup caz, de la comunicare, procurorul şi inculpatul.

Contestaţia se depune la judecătorul de cameră preliminară care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare. 

Contestaţia împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune asupra măsurilor preventive se soluţionează de un complet format din doi judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare, iar cea formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.

Contestaţia se judecă în camera de consiliu cu citarea inculpatului, în prezenţa acestuia, în afară de cazul când acesta lipseşte nejustificat, este dispărut, se sustrage ori, din cauza stării sănătăţii, din cauză de forţă majoră sau stare de necesitate, nu poate fi adus în faţa judecătorului. 

În toate cazurile, sunt obligatorii asistenţa juridică a inculpatului şi participarea procurorului la soluţionarea contestaţiei.

Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.

Contestaţia se soluţionează printr-o încheiere motivată, care este definitivă, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardive, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului de 48 de ore
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, se poate dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar, a controlului judiciar pe cauţiune, a arestului la domiciliu sau majorarea cuantumului cauţiunii.

Judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluţionarea contestaţiei, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel ce a formulat-o.

Pronunţarea încheierii prin care se soluţionează contestaţia se face în camera de consiliu.

3. Încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul judecăţii.

Împotriva încheierilor prin care instanţa de judecată dispune, în primă instanţă, asupra măsurilor preventive pot formula contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronunţare sau, dup caz, de la comunicare, procurorul şi inculpatul.

Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare. 

Contestaţia împotriva încheierii prin care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune, în primă instanţă, asupra măsurilor preventive se soluţionează de completul competent de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Contestaţia formulată de inculpat se soluţionează în termen de 5 zile de la înregistrare, iar cea formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluţionează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.

Contestaţia se judecă în şedinţă publică, cu citarea inculpatului şi participarea procurorului.

Contestaţia formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menţinerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.

Contestaţia se soluţionează prin decizie, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardivă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului de 48 de ore
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi 

- soluţionarea cauzei sau

- dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o, atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea.

Instanţa de judecată învestită cu soluţionarea contestaţiei, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel ce a formulat-o.

Pronunţarea deciziei prin care se soluţionează contestaţia se face în şedinţă publică.

În toate cazurile, la soluţionarea contestaţiei împotriva încheierii privind o măsură preventivă se poate dispune o măsură mai puţin gravă decât cea solicitată sau decât cea dispusă prin încheierea contestată ori se pot modifica obligaţiile din conţinutul măsurii contestate.


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.