Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

În procedurile speciale

În procedurile speciale, se poate formula contestaţie împotriva:

1. Încheierilor prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată dispune luarea/ revocarea unei măsuri preventive faţă de persoana juridică.

Împotriva acestor încheieri pot formula contestaţie persoana juridică şi procurorul, în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru persoana juridică lipsă.

Contestaţia se depune la judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, la instanţa care a pronunţat hotărârea care se atacă şi se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare.

La soluţionarea contestaţiei se poate dispune o măsură mai puţin gravă decât cea solicitată sau decât cea dispusă prin încheierea contestată ori se pot modifica obligaţiile din conţinutul măsurii contestate.

Contestaţia se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa superioară celei sesizate sau, după caz, de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv de completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Contestaţia se judecă în camera de consiliu, cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei juridice.

Contestaţia se soluţionează prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardivă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi în cazul

- contestaţiei formulate de procuror, se poate dispune luarea măsurii preventive faţa de persoana juridică.

- contestaţiei formulate de persoana juridică, se dispune respingerea propunerii de luare a măsurii preventive sau înlocuirea/ revocarea măsurii preventive. 

 Pronunţarea încheierii motivată prin care se soluţionează contestaţia se face în camera de consiliu.

 

2. Sentinţelor prin care instanţa rezolvă cererea de reabilitare

 

Împotriva acestor sentinţe pot formula contestaţie procurorul, condamnatul sau soţul ori rudele apropiate, după moartea acestuia, în termen de 10 zile de la comunicare.

Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat sentinţa atacată şi se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare.

Până la închiderea dezbaterilor la instanţa ce soluţionează contestaţia, procurorul sau condamnatul, soţul sau rudele apropiate îşi pot retrage contestaţia. Retragerea trebuie să fie făcută personal de parte sau prin mandatar special.

Contestaţia formulată de procuror poate fi retrasă de procurorul ierarhic superior şi este suspensivă de executare.

Contestaţia se soluţionează de către instanţa superioară celei sesizate, respectiv de completul competent al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Contestaţia se judecă în şedinţă nepublică, cu participarea procurorului şi cu citarea petentului.

Contestaţia se soluţionează prin decizie definitivă, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardivă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi 

- soluţionarea cauzei sau

- dispunerea rejudecării cauzei de către judecătorul sau completul care a pronunţat-o, atunci când se constată că nu au fost respectate dispoziţiile privind citarea.

Pronunţarea deciziei prin care se soluţionează contestaţia se face în şedinţă publică.

 

3. Încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra cererii de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris

 

Împotriva acestor încheieri pot formula contestaţie procurorul şi persoanele ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.

Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat sentinţa atacată şi se motivează până la termenul stabilit pentru soluţionare, contestaţia nemotivată fiind inadmisibilă.

Contestaţia se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară celei sesizate ori, când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către completul competent potrivit legii.

Contestaţia se soluţionează prin încheiere motivată, care nu este supusă niciunei căi de atac, putându-se pronunţa una dintre următoarele soluţii:

 • respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când s-a formulat contestaţie împotriva unei alte contestaţii prin care s-a soluţionat încheierea atacată
 • respingerea contestaţiei ca tardivă, menţinându-se încheierea atacată - atunci când a fost formulată cu depăşirea termenului
 • respingerea contestaţiei ca nefondată, menţinându-se încheierea atacată - atunci când încheierea atacată este legală şi temeinică
 • admiterea contestaţiei, desfiinţarea hotărârii atacate şi rejudecă propunerea şi:

- se va respinge propunerea şi se va dispune restituirea bunului ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea confiscării

- se va admite propunerea şi se va dispune confiscarea bunurilor ori desfiinţarea înscrisului.

   

   

   


  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.