Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Persoana vătămată

Persoana vătămată este persoana fizică sau juridică care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin săvârşirea infracţiunii.

Nu este necesară vreo manifestare de voinţă pentru ca acela care a suferit o vătămare prin săvârşirea infracţiunii să participe la procesul penal. 

În cazul în care persoana vătămată nu doreşte să participe ca subiect procesual principal în cauză, va trebui să înştiinţeze despre aceasta organul judiciar. În acest caz, persoana vătămată este audiată în calitate de martor.

Persoana vătămată se poate constitui parte civilă în procesul penal, exercitând acţiunea civilă.

Persoana vătămată are următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale
 • dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii
 • dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei
 • dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie communicate
 • dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii
 • dreptul de a fi ascultată
 • dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor
 • dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română
 • dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată
 • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege
 • alte drepturi prevăzute de lege, precum dreptul de a apela sentinţa în ceea ce priveşte latura penală a cauzei.

  Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.