Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Drepturile acţionarilor

Acţionarii au anumite drepturi nepatrimoniale şi patrimoniale:

  • dreptul de a participa la adunarea generală a acţionarilor
  • dreptul de vot, proporţional cu numărul acţiunilor deţinute. Prin actul constitutiv se poate limita numărul voturilor aparţinând acţionarilor care posedă mai mult de o acţiune. Acţionarilor care nu au efectuat vărsămintele ajunse la scadenţă, li se suspendă dreptul de vot
  • dreptul de informare, de a cerceta registrele societăţii, situaţia financiară, rapoartele administratorilor şi cenzorilor
  • dreptul la dividende care se plătesc în proporţie cu cota de  participare la capitalul social
  • dreptul asupra părţii cuvenite din lichidarea societăţii. Partea ce se cuvine fiecărei acţiuni din repartizarea activului societăţii se stabileşte de lichidatori prin bilanţul final de lichidare a societăţii.

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.