Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Condiţiile de fond şi de formă

 

În vederea încheierii sale valabile, actul constitutiv trebuie să îndeplinescă condiţiile de fond pentru validitatea oricărei convenţii: capacitatea de a contracta, consimţământul părţilor, un obiect determinat şi licit, o cauză licită şi morală.

La acestea se adaugă anumite condiţii specifice actului constitutiv: intenţia de a conlucra împreună în vedere obţinerii şi împărţirii profitului obţinut de societate în activitatea sa economică.

În ceea ce priveşte condiţiile de formă, ca regulă generală, actul constitutiv se încheie valabil printr-un act sub semnătura privată a tuturor asociaţilor având dată certă.

Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când:

-      printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil

-      se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă

-      societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică.

Mai mult, actul constitutiv trebuie să fie supus şi anumitor formalităţi de publicitate, trebuie adus la cunoştinţa terţilor, pentru opozabilitatea efectelor lui faţă de aceştia.

Nerespectarea condiţiilor de fond ale contractului de societate atrage după sine anularea sau nulitatea acestuia, după caz. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.