Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Menţiunile cuprinse de actul constitutiv

Menţiunile cuprinse de actul constitutiv sunt:

-      datele de identificare a fondatorilor

-      forma, denumirea şi sediul social; precizarea sediilor secundare care se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare

-      obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale

-      capitalul social subscris şi cel vărsat, cuantumul capitalului autorizat, după caz

-      valoarea aportului fiecărui fondator, precizarea bunurilor constituite ca aport în natură şi modul evaluării acestora

-      numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale/acţiunilor, precum şi numărul acestora atribuite fiecărui fondator pentru aportul său

-      specificarea categoriei de acţiuni, numărul, valoarea nominală şi drepturile conferite fiecărei categorii de acţiuni

-      orice restricţie cu privire la transferul de acţiuni

-      datele de identificare ale administratorilor, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separate

-      datele de identificare ale cenzorilor sau auditorilor financiari

-      clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii de către organele statutare

-      modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor

-      durata societăţii

-      modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii

-      cuantumul total sau cel puţin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire

-      orice avantaj special acordat, în momentul înfiinţării societăţii sau până în momentul în care societatea este autorizată să îşi înceapă activitatea, oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii ori la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei în cauză, precum şi identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje.


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.