Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Capitalul social

Capitalul social constă din totalitatea aporturilor aduse de asociaţi/acţionari având o valoare constantă pe întrega durată a existenţei societăţii. El poate fi majorat sau redus numai în condiţii prevăzute de lege, prin modificarea actului constitutiv.

Capitalul este o parte a patrimoniului societăţii. Capitalul social constituie gajul general al creditorilor societăţii.

Legea nu prevede o valoare minimă a capitalului social al unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă.

Capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei, echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei.

Societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă şi societatea cu răspundere limitată sunt obligate să verse integral la data constituirii capitalul social subscris.

Societatea pe acţiuni se constituie prin subscriere integrală şi simultană sau subscriere sau prin subscripţie publică.

În cazul subscrierii integrale şi simultane a capitalului social de către toţi semnatarii actului constitutiv, capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.

Diferenţa de capital social subscris va fi vărsată:

-      pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data înmatriculării societăţii

-      pentru acţiunile emise pentru un aport în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.

În ipoteza subscripţiei publice întregul capital social trebuie subscris şi fiecare acceptant a vărsat în numerar jumătate din valoarea acţiunilor subscrise.

Restul din capitalul social subscris va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare.

Acţiunile ce reprezintă aporturi în natură vor trebui acoperite integral. 


    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.