Despăgubiri pasagerilor aerieni în UEDrept societarLitigii cu profesioniștiCambia, Biletul la ordin și CeculDrept fiscalInsolvențăProtecția consumatorilorDreptul muncii și securității socialeDate, confidențialitate și Cyber SecurityDreptul FamilieiStarea civilăLitigiiExecutare silităDrept ContravenționalDrept PenalDrept execuţional penalDrepturile omului

Neregularităţi constatate în timpul procedurii de înmatriculare

Dacă actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea societăţii, judecătorul delegat, din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de intervenţie, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înmatriculare, în afară de cazul în care asociaţii înlătură asemenea neregularităţi.

Judecătorul delegat va lua act în încheiere de regularizările efectuate.

Dacă fondatorii sau reprezentanţii societăţii nu au cerut înmatricularea societăţii în termen legal, deşi au fost puşi în întârziere de oricare dintre asociaţi însă aceştia nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primirea notificării, intervin două situaţii:

  • asociaţii sunt eliberaţi de obligaţiile ce decurg din subscripţiile lor, după trecerea a 3 luni de la data autentificării actului constitutiv, în afară de cazul în care acesta prevede altfel
  • oricare asociat a cerut îndeplinirea formalităţilor de înmatriculare, astfel societatea va fi înmatriculată şi niciun asociat nu va mai putea pretinde eliberarea de obligaţiile ce decurg din subscripţie.

    Copyright © 2019 - Ionas Mihaela - Cabinet de avocat. Cluj-Napoca Toate drepturile rezervate.